Services

Traffic Accidents Involving Death or Injury

Artan nüfus ve kentlerdeki kalabalık sebebiyle son yıllarda, geçmişe nazaran çok daha fazla trafik kazası meydana gelmektedir. Trafik kazaları, maddi zararlar ile ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarından doğan bedeni zararlara neden olmaktadır. Oluşan bu zararlar Borçlar Hukuku’nun bir alt dalı olan ve hukukun en eski alanlarından biri olarak kabul edilen Tazminat Hukuku’na konu olmaktadır. Bununla birlikte ölüm ve yaralanma sonucunu doğuran her eylem aynı zamanda ceza hukuku alanına girmekte olup, tazminat davalarına paralel olarak trafik kazaları sonucu oluşan vefat ve yaralanmalar sonucunda ceza yargılamaları da yürütülmektedir.

Bir motorlu taşıtın kusurundan dolayı zarar gören herkes Karayolları Trafik Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatları kapsamında talepte bulunup zararlarını tazmin edebilecektir. Yaralamalı trafik kazası sebebiyle tazminat miktarının belirlenmesi bakımından trafik kazaları sonucu oluşan maluliyet oranı, kusur durumu, kişinin yaşı, gelir durumu vb. birçok faktör etken olmaktadır. Ölümlü trafik kazasında ise vefat eden kişinin yaşı, destekten yoksun kalan kişilerin yaşı, destek olanın gelir durumu, kusur durumu vb. faktörler etken olmaktadır.

Trafik kazaları, maddi ve manevi zararlarla sonuçlanabilir. Kişinin kendisi ve araçtaki diğer yolcular dışında araçta bulunan kişilerin yakınları ve diğer ilişkili üçüncü kişiler maddi ve manevi zarardan etkilenebilecektir. Bu kişiler de zarar tazmini talep edebilecek kişilerdir. Yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında öncelikle sürekli iş göremezlik ve geçici iş göremezlik tazminatları, geçici bakıcı ve sürekli bakıcı tazminatları, tedavi giderleri, maddi hasarlar ve manevi tazminat talep edilebilmektedir. Ölümle neticelenmiş trafik kazalarında, ilgili mevzuat çerçevesinde destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat sorumlu taraftan talep edilebilecektir.

Yaralama veya ölüm olmaksızın yalnızca maddi hasara yol açan trafik kazalarında somut olaya ve oluşan zarar kalemlerine göre onarım bedeli, ikame araç bedeli, değer kaybı, çekme masrafı ve sair zararlar sorumlu taraftan talep edilebilecektir.

Bosphorus Legal Partners ekibi olarak ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarından doğan hem ceza hem de hukuk yargılamalarında sürecin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi ve hak sahibi olan kişilerin hak kaybına uğramamaları, haklarını tam olarak ve en erken sürede alabilmeleri için siz değerli müvekkillerimize titizlikle hizmet vermekteyiz.

We Will Call You

Leave your phone number and we will call you!