Hizmetler

Uluslararası Tahkim

Dünyanın küreselleşmesi ile birlikte insanlar arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkilerin kapsamı genişlemiş, bu durum hukuki ihtilafları da beraberinde getirmiştir. Mevcut yargı mekanizmalarının iş yoğunluğu, mahkeme sayılarının yetersiz kalması ve uyuşmazlıkların sayı ve yoğunluklarının artmasıyla yargılamaların kronik şekilde uzaması ve geç sonuçlanması, buna ek olarak üst mahkemelerin dosya yoğunluğu nedeniyle itiraz-istinaf-temyiz gibi süreçlerin geç sonuçlanması, tarafların yargılama sürecinde birtakım mağduriyetler yaşamasına sebep olmuştur. Tahkim bu olumsuzlukları bertaraf etmek, uyuşmazlık taraflarının mağduriyetlerini en aza indirgemek adına sıklıkla tercih edilen bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi haline gelmiştir.

Uluslararası tahkim yargılaması açısından taraflar yargılama için uygulanacak hukuku seçme özgürlüğüne sahiptir. Burada yabancılık unsuru fark etmeksizin taraflar istedikleri ülkenin hukukunu seçerek tahkim yargılamasına tabi olabilecektir. Tahkime konu uyuşmazlık hakkında karar verilip verilemeyeceği ise her ülkeye göre belirlenmiş olan tahkime elverişlilik şartına bağlıdır. Tahkime elverişlilik şartının yanı sıra taraflar arasındaki uyuşmazlık, tarafların iradelerinden kaynaklanan hususlardan ileri gelmelidir. Tahkim yargılaması sonucu verilecek hakem kararları ise hukuken bağlayıcı nitelikte olacaktır.

Bosphorus Legal Partners ekibi olarak, hukuki uyuşmazlıkların ulusal veya uluslararası tahkim yoluyla çözümlenmesi süreçlerinde siz değerli müvekkillerimizi titizlikle temsil etmekteyiz.

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bırakın biz sizi arayalım!