TİCARİ DAVALARDA ZORUNLU ARABULUCULUK DÖNEMİ

TİCARİ DAVALARDA ZORUNLU ARABULUCULUK DÖNEMİ

Dava şartı olarak arabuluculuk kurumu Türk hukukuna ilk defa 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile girmiştir. Bu hükümler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların %70’i daha dava açılmadan arabulucuda sonuçlanmıştır. Arabuluculuk hükümlerinin iş uyuşmazlıklarının çözümünde sağladığı başarı nazara alınarak diğer uyuşmazlıklarda da bu yöntemin uygulanmasının fayda sağlayacağı hem uygulamada hem de doktrinde kabul edilerek buna ilişkin bir düzenleme yapılması talep edilmiştir. 

6 Aralık 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş olan 7155 sayılı kanun ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren açılacak bazı ticari davalar için arabuluculuk zorunlu hale getirilmiştir. 7155 sayılı kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 5A maddesi eklenmiş olup buna göre konusu para alacağı olan alacak ve tazminat talepli davalar için öncelikle arabulucuya başvuru yapılması zorunludur, bu uyuşmazlıklar için ancak arabuluculuk sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde dava açılabilecektir. Bu sayede, ticari uyuşmazlıkların hem kısa sürede hem de daha az masraflı ve taraf iradeleri ile uyumlu olarak çözülmesi amaçlanmaktadır.

Taraflardan birinin yapacağı başvuru üzerine uyuşmazlık için arabulucu görevlendirilecek olup uyuşmazlığın bu görevlendirme tarihinden en fazla altı hafta içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Zorunlu hallerde bu süre en fazla iki hafta daha uzatılabilecektir.

Düzenlemeye göre, arabulucunun daveti üzerine taraflardan biri geçerli bir sebep belirtmeden ilk toplantıya katılmazsa ve bu sebeple arabuluculuk faaliyeti sona ererse toplantıya katılmayan taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacaktır. Her iki tarafın da katılmaması sebebiyle arabuluculuk süreci sona ererse bu halde açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderlerinden kendileri sorumlu olacaklardır. Ayıca arabuluculuk sürecine mazeretsiz olarak katılmayan taraf lehine, herhangi bir vekalet ücretine hükmedilmesi de mümkün olmayacaktır.

Bu konuda hukuki desteğe ihtiyaç duymanız halinde lütfen aşağıdaki iletişim adreslerinden bizimle iletişime geçiniz.

Av. Bora KARAMAN

Bosphorus Legal Partners

bora.karaman@bosphoruspartners.com

Tel: +90 (212) 230 15 00

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bırakın biz sizi arayalım!