Services

Divorce and Property Sharing

Boşanma ve mal paylaşımına ilişkin davalar, aile hukukunun en temel konularından biridir. Boşanma, evlilik kurumunun çeşitli sebeplerle yürütülmesinin imkansız hale gelmesi sonucunda taraflarca başvurulan bir yoldur. Boşanma sebepleri genel ve özel sebepler olmak üzere Türk Medeni Kanunu’nda sayılmış olup eşler çekişmeli veyahut anlaşmalı boşanma davaları ikame edebilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarının açılabilmesi için taraflar arasında evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması, tarafların boşanma ve boşanmanın doğal sonucu olan maddi konularda tarafların anlaşması gerekir. Anlaşmalı boşanma davalarında, boşanmaya ilişkin anlaşılan hususları içeren bir protokol hazırlanarak mahkemeye sunulmaktadır. Bu süreçte tarafların müzakerelerini bir avukat aracılığı ile yürütmeleri, haklarını tam olarak koruyabilmeleri için çok önemlidir. 

Çekişmeli boşanma davalarında ise taraflar boşanmaya ilişkin hususlarda anlaşmaya varamamıştır. Bu sebeple mahkeme tanıkları dinleyerek ve kendisine sunulan delilleri dikkate alarak taraflar arasında ihtilaflı olan konular hakkında karar verecektir. Yargılama sürecinde boşanma sürecinin yürütülmesinin yanı sıra nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat konuları konuları da çözüme kavuşturulur. Ayrıca boşanma davasının sonrasında mal paylaşımının nasıl yapılacağının belirlenmesi açısından ayrı bir dava açılması gerekmektedir. 

Bosphorus Legal Partners ekibi olarak boşanma ve mal paylaşımı davalarında siz müvekkillerimizi titizlikle ve müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde korumak adına yargılama sürecini en kısa sürede sonuçlandırmaya yönelik temsil etmekteyiz. Yurt dışında yaşayan kişilerin yine yabancı ülke mahkemelerinden almış oldukları boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi hususunda tecrübeli ve dinamik ekibimizle siz değerli müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

We Will Call You

Leave your phone number and we will call you!